spotreba materiálu

Definícia pojmu spotreba materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz spotreba materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „spotreba materiálu“

1. Materiály a komponenty používané vo výrobnom procese. 2. Množstvá materiálov a komponentov vyjadrené v kvantitatívnych a finančných vzťahoch, ktoré sa používajú vo výrobnom procese v určitom časovom období.