Spotová menová konverzia

Definícia pojmu Spotová menová konverzia v ekonomickom slovníku. Výraz Spotová menová konverzia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Spotová menová konverzia“

Spotová menová konverzia je okamžitý nákup alebo predaj devízových prostriedkov klientovi za slovenské koruny, alebo zámena devízových prostriedkov v jednej mene za devízové prostriedky v inej mene. K reálnemu prevodu prostriedkov dochádza dva pracovné dni po uzavretí obchodu, pričom za pracovný deň sa nepovažujú soboty, nedele a bankové sviatky v krajine, kde je jedna z mien domácou. V prípade dohody medzi bankou a klientom je možné uzatvorenie menovej konverzie s prevodom finančných prostriedkov už v deň dohodnutia konverzie, prípadne nasledujúci pracovný deň.