spôsob platby / payment method

Definícia pojmu spôsob platby / payment method v ekonomickom slovníku. Výraz spôsob platby / payment method sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „spôsob platby / payment method“

Kombinácia platobných prostriedkov spôsobov platby a možností platby. – PAYMENT METHOD – – A combination of payment means a payment mode and a payment scope.