spoluúčasť klientely

Definícia pojmu spoluúčasť klientely v ekonomickom slovníku. Výraz spoluúčasť klientely sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „spoluúčasť klientely“

Koncepcia na hodnotenie predvedenia reálnej hodnoty tovaru a služieb od dodávateľa zákazníkovi na základe merítka, ktoré si vytvorili samotní zákazníci.