Spoluúčasť

Definícia pojmu Spoluúčasť v ekonomickom slovníku. Výraz Spoluúčasť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Financie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Spoluúčasť“

Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Je to dojednanie v poistnej zmluve, že poisťovňa zníži každé poistné plnenie o vopred dohodnutú sumu, ktorá môže byť určená v peniazoch alebo v percentách. Výška spoluúčasti má vplyv na poistné (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné).

Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Pozri a porovnaj s heslom franšíza.

Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode.