Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Definícia pojmu Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika v ekonomickom slovníku. Výraz Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika“

Cieľom Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) je chrániť základné zahraničnopolitické záujmy a identitu EÚ na medzinárodnej scéne. Prostriedkami SZBP sú spoločné stanoviská, vysielanie spoločných reprezentantov, uskutočňovanie spoločných akcií a spájanie diplomatických a iných nástrojov. Amsterdamská zmluva posilnila úlohu Rady pri definícii spoločnej zahraničnej stratégie Únie, ustanovila funkciu vysokého predstaviteľa pre SZBP, ktorý má byť generálnym tajomníkom Rady, zjednodušila rozhodovanie v zahraničnopolitických otázkach, dala Únii právo uzatvárať medzinárodné zmluvy, posilnila spoluprácu medzi EÚ a Západoeurópskou úniou (ZEÚ) a vytvorila ďalšie predpoklady na pretvorenie SZBP na nástroj spoločnej obrany a na integráciu ZEÚ do EÚ.