Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu

Definícia pojmu Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu v ekonomickom slovníku. Výraz Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu“

Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu na sprostredkovateľský orgán pod certifikačným orgánom – podrobná zmluva o delegovaných úlohách, právomociach a zodpovednostiach zmluvných strán.