špecifikovaná sadzba

Definícia pojmu špecifikovaná sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz špecifikovaná sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „špecifikovaná sadzba“

(v leteckej nákladnej doprave) – Sadzba, ktorá je špecifikovaná v IATA, ako výsledok konferencie o koordinácii nákladnej tarify.