Špeciálna kategória

Definícia pojmu Špeciálna kategória v ekonomickom slovníku. Výraz Špeciálna kategória sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Špeciálna kategória“

vytvorí nový pohľad na kategórie mimo hlavnej štruktúry dimenzie. Špeciálne kategórie zvýrazňujú určité pohľady na dáta, poskytujú priamu cestu od koreňovej kategórie ku kategórii na detailnej úrovni. V kockách sa zobrazujú ako časť hierarchie v dimenzii, avšak nie sú súčasťou hlavnej sumarizácie v dimenzii. Špeciálna kategória zoskupuje množinu bežných kategórií z ktorejkoľvek úrovne v danej dimenzii, ktoré správca pridá do kocky. Napríklad množina časových údajov sa môže zoskupiť dohromady, aby zahŕňala mesačné výsledky pre rýchlu analýzu.

Vytvára nový pohľad na kategórie mimo hlavnej štruktúry dimenzie.