špecializačné štúdium

Definícia pojmu špecializačné štúdium v ekonomickom slovníku. Výraz špecializačné štúdium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „špecializačné štúdium“

Druh celoživotného vzdelávania, ktorého absolvovaním sa získava certifikát. Osobitou formou špecializačného štúdia je špecializačné štúdium pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním, ktoré môžu vykonávať len vysoké školy. O získaní špecializácie vydá vysoká škola diplom o špecializácii.