Spätné väzby

Definícia pojmu Spätné väzby v ekonomickom slovníku. Výraz Spätné väzby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Spätné väzby“

Obojstranné spätné väzby medzi endogénnymi premennými znamenajú, že v jednej rovnici vystupuje daná endogénna premenná ako vysvetľovaná (na ľavej strane), ale v inej rovnici modelu môže vystupovať ako vysvetľujúca (na pravej strane).