Solventnosť

Definícia pojmu Solventnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Solventnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Solventnosť“

Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov, t. j. poisťovňa je schopná plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.

Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase. V poisťovníctve to znamená schopnosť poisťovne plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.

je momentálna schopnosť klienta uhradiť si svoje záväzky.

Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase.

Momentálna schopnosť klienta uhradiť si svoje záväzky.