Služba Mýtnej polície

Definícia pojmu Služba Mýtnej polície v ekonomickom slovníku. Výraz Služba Mýtnej polície sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Služba Mýtnej polície“

znamená organizačnú zložku Železničnej polície, zriadenú na základe zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorej úlohou bude vykonávať úkony v súvislosti s kontrolou plnenia mýtnej povinnosti a iných povinností podľa zákona 25/2007 Z. z o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.