Slučka spätnej väzby

Definícia pojmu Slučka spätnej väzby v ekonomickom slovníku. Výraz Slučka spätnej väzby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Slučka spätnej väzby“

podstatné meno. Proces, pri ktorom sa význam znásobuje stálym opakovaním,. CNBC. Pozri ADVERZE FEEDBACK LOOP (NEGATÍVNA SLUČKA SPATNEJ VAZBY). (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je FEEDBACK LOP.