Slovenská asociácia poisťovní

Definícia pojmu Slovenská asociácia poisťovní v ekonomickom slovníku. Výraz Slovenská asociácia poisťovní sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Slovenská asociácia poisťovní“

Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam, spolupráca v záujme spoločných potrieb poisťovní. Zastupuje členské poisťovne v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracováva odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov. Pôsobí tiež pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami.

Bola zaregistrovaná dňom 31. 12. 1993 so sídlom v Bratislave. Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam, spolupráca v záujme spoločných potrieb poisťovní. Zastupuje členské poisťovne v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracováva odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov. Pôsobí tiež pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami. Podporuje rozvoj vedeckej činnosti týkajúcej sa poisťovníctva, vydáva odborné časopisy a publikácie. Organizuje a sprostredkováva výchovu a vzdelanie pracovm1cov poisťovní a výmenu skúseností, aj so zahraničím.

Organizácia, ktorá združuje poisťovne Slovenska.