skúšobná komisia

Definícia pojmu skúšobná komisia v ekonomickom slovníku. Výraz skúšobná komisia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „skúšobná komisia“

Komisia určená rektorom alebo dekanom (ak sa skúšky vykonávajú na fakulte), na vykonanie štátnych, rigoróznych a dizertačných skúšok. Členmi skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok môžu byť vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných zariadení alebo z praxe, ktorých schváli príslušná vedecká rada. Členmi komisie na vykonanie dizertačných skúšok sú v prípade, že tému dizertačnej práce vypísala externá vzdelávacia inštitúcia aj zástupcovia tejto inštitúcie.