Skupina vozňov

Definícia pojmu Skupina vozňov v ekonomickom slovníku. Výraz Skupina vozňov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Skupina vozňov“

Skupina 5 a viac vozňov, ktoré sú naložené rovnakým druhom tovaru v jednej odosielacej stanici od jedného odosielateľa určené jednému prijímateľovi do jednej stanice určenia a sú podané jedným nákladným listom. Prílohou nákladného listu je výkaz vozňov.