Skúmanie

Definícia pojmu Skúmanie v ekonomickom slovníku. Výraz Skúmanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Skúmanie“

Pozorovanie skutočností a veličín súčasných a minulých (historických), ich popis, triedenie a meranie,