Skreslenie

Definícia pojmu Skreslenie v ekonomickom slovníku. Výraz Skreslenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Skreslenie“

Skreslenie (bias) vyjadruje rozdiel medzi strednou hodnotou estimátor a a skutočnou hodnotou parametra.