Škoda

Definícia pojmu Škoda v ekonomickom slovníku. Výraz Škoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Škoda“

Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady, keď škoda zodpovedá dohodnutým, alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa v praxi zjednodušene označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie.

Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady keď škoda zodpovedá dohodnutým, alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa zjednodušene v praxi označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie. Viď heslo poistná udalosť a poistné plnenie.

Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy.