skladovateľnosť

Definícia pojmu skladovateľnosť v ekonomickom slovníku. Výraz skladovateľnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „skladovateľnosť“

Schopnosť objektu zachovávať nepretržite bezchybný (a teda prevádzkyschopný) stav počas skladovania a prepravy pri dodržaní predpísaných podmienok; číselne sa vyjadruje napr. stredným časom skladovateľnosti.