skladovacie zariadenie

Definícia pojmu skladovacie zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz skladovacie zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „skladovacie zariadenie“

Zariadenia a prostriedky slúžiace na skladovú manipuláciu a uloženie zásob v sklade (napr. regály, rámy, zakladače a pod.).