skladovacie pole

Definícia pojmu skladovacie pole v ekonomickom slovníku. Výraz skladovacie pole sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „skladovacie pole“

Súčet skladovacích plôch a priľahlých dopravných ciest alebo dopravných uličiek v sklade.