simulácia

Definícia pojmu simulácia v ekonomickom slovníku. Výraz simulácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „simulácia“

Proces konštruovania modelu určitého systému a vykonanie experimentov na tomto modeli, ktorého cieľom je lepšie pochopiť správanie, vlastnosti a funkcie modelovaného systému a to bez skutočnej realizácie systému, ktorá by inak bola nemožná, príliš nákladná, časovo náročná alebo nepraktická vzhľadom k povahe systému.