sieť

Definícia pojmu sieť v ekonomickom slovníku. Výraz sieť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „sieť“

1. (Všeobecne) Celok vytvorený zo vzájomne poprepájaných činností, ktoré ukazujú celú štruktúru siete. 2. (S dôrazom na plánovanie) Grafické zobrazenie vzájomných vzťahov medzi jednotlivými činnosťami v procese alebo projekte, v ktorých sú činnosti zobrazené šípkou; kde začiatok i koniec činnosti závisia jeden od druhého, začiatok a koniec týchto činností sa zhodujú v bode (medzníku), ktorý je vyznačený kruhom alebo štvorcom. 3. (S dôrazom na pohyb tovaru) Štruktúra všetkých distribučných kanálov medzi podnikmi a distribučnými centrami, cez ktoré prechádzajú tovarové toky.