Shelf media

Definícia pojmu Shelf media v ekonomickom slovníku. Výraz Shelf media sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Shelf media“

Všetky prostriedky, ktoré nadväzujú na predajné regály alebo police, ale nezaberajú drahú plochu v predajni.