sezónny faktor

Definícia pojmu sezónny faktor v ekonomickom slovníku. Výraz sezónny faktor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „sezónny faktor“

Vypočítaný sezónny komponent v štandardnom časovom období (napr. mesačný predaj) v závislosti od príslušného trendu v tomto období plus 1. Poznámka: Sezónny faktor sa bežne odvodzuje od mesačných priemerov extrapoláciou hodnôt menovitých mesiacov.