sezónny efekt

Definícia pojmu sezónny efekt v ekonomickom slovníku. Výraz sezónny efekt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „sezónny efekt“

1. (Každoročne sa opakujúci) fenomén, ktorý sa objavuje s ohľadom na činnosti, udalosti a skutočnosti ako výsledok sezóny. Napríklad, kolísanie cien. 2. Pozri: sezónny komponent.