sezónne percento

Definícia pojmu sezónne percento v ekonomickom slovníku. Výraz sezónne percento sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „sezónne percento“

Percento pre obdobie, ktoré označuje, ktorá časť ročného plánu (alebo reality) je realizovaná v príslušnom období (napr. s dôrazom na predaj alebo dodávky)