Service / Služba

Definícia pojmu Service / Služba v ekonomickom slovníku. Výraz Service / Služba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Service / Služba“

Podľa slovníka kvality STN ISO 8402 je to výsledok vytvorený činnosťami dodávateľa s cieľom splniť potreby zákazníka.