seminár

Definícia pojmu seminár v ekonomickom slovníku. Výraz seminár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „seminár“

1. forma výučby doplňujúca prednášku, 2. forma kolektívneho odborného školenia, 3. inštitúcia vychovávajúca katolíckych kňazov