Self-inspection

Definícia pojmu Self-inspection v ekonomickom slovníku. Výraz Self-inspection sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Self-inspection“

Kontrola výsledkov práce jej vykonávateľom podľa stanovených pravidiel.