Sektorový fond

Definícia pojmu Sektorový fond v ekonomickom slovníku. Výraz Sektorový fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Sektorový fond“

Fond, ktorého sféra investičnej činnosti je ohraničená určitým segmentom trhu, sektorom alebo odvetvím ekonomiky. Sektorové fondy akumulujú kapitál vďaka rastu určitého samostatného sektora a teda sú menej diverzifikované, ako fondy, ktoré sledujú trh ako celok. Ak investor koncentruje svoje finančné zdroje v konkrétnom odvetví alebo sektore, investor získava možnosť diverzifikovať vo vnútri odvetvia (alebo sektora, čo by len ťažko dosiahol samostatne. Fond to dosahuje, investujúc množstvo prostriedkov do cenných papierov rôznych firiem odvetvia. Sektorové fondy majú potenciál veľkých ziskov, ale aj potenciál veľkých strát, ktoré sú závislé od dynamiky konkrétneho sektora. Sektorové fondy sú teda viac rizikové ako fondy, ktoré kopírujú celý trh. Pozri tiež: Domestic-stock funds. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Sector fund.