Segregácia

Definícia pojmu Segregácia v ekonomickom slovníku. Výraz Segregácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Segregácia“

Je fyzickým oddelením, separáciou skupín (bývanie, pracovné miesta, sociálnych funkcií). Obvykle ju navodí dominantná skupina, ale aj menšinové skupiny prejavujú nezriedka tendencie k segregácií z dôvodov napr. strachu. Len málokedy sa realizuje kompletná segregácia.