Schumanov plán

Definícia pojmu Schumanov plán v ekonomickom slovníku. Výraz Schumanov plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Schumanov plán“

– nazvaný podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorý 9. 5. 1950 predložil vo vládnom vyhlásení. Nemecké a francúzske spracovanie uhlia a ocele malo podľa jeho predstáv podliehať spoločnej nadnárodnej správe. Návrh bol základom E