Schengenská dohoda

Definícia pojmu Schengenská dohoda v ekonomickom slovníku. Výraz Schengenská dohoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Schengenská dohoda“

Schengen je obec v Luxembursku. 14. 6. 1985 krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko podpísali dohodu o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach (zrušenie systematických kontrol, aproximácia vízových predpisov, posilnenie vonkajších hraníc, DPH, spotrebiteľská daň). Po dohode nasledovala Konvencia o aplikácii dohody, podpísaná tiež v Schengene 19. 6. 1990. Konvencia vstúpila do platnosti až v marci 1995.