Samosprávu obce

Definícia pojmu Samosprávu obce v ekonomickom slovníku. Výraz Samosprávu obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Samosprávu obce“

vykonávajú obyvatelia obce – orgánmi obce, hlasovaním obyv. obce, verejným zhromaždením obyv. obce.