Samopoistenie

Definícia pojmu Samopoistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Samopoistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Samopoistenie“

Vytváranie vlastných zdrojov na krytie neočakávaných strát. Výhodou samopoistenia je, že stačí vytvoriť zdroje do výšky predpokladanej straty. Nevýhodou je nevyhnutnosť mať neustále k dispozícii rezervu vo výške predpokladanej škody a nemožno teda tieto prostriedky použiť na iný účel (napr. vložiť na termínovaný účet do banky).