Sadzobník poplatkov banky

Definícia pojmu Sadzobník poplatkov banky v ekonomickom slovníku. Výraz Sadzobník poplatkov banky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Sadzobník poplatkov banky“

Je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. Cenník, spolu s obchodnými podmienkami banky, sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Cenník musí banka zverejňovať na pobočke banky a na internete. O zmenách v cenníku musí byť klient informovaný 15 dní pred zmenou. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Banka musí o zmenách informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy.

je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami banky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník musí banka zverejňovať v každej pobočke a na internete a o cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny, o zmenách však musí klienta informovať.

Dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami banky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb.