sadzba

Definícia pojmu sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Výroba.

Definícia výrazu „sadzba“

(vo všeobecnosti) – Kvantita, množstvo alebo stupeň niečoho čo sa meria na jednotku na niečo iné. (Napríklad rýchlosť v km/h).

(v i/o kontrole) – 1. (Prípravné práce) Faktor zamestnanosti ktorý je kvantitatívne vyjadrený ako normatívne množstvo so zreteľom na množstvo vykonanej práce podľa predpísanej metódy a so zreteľom na požadovanú kvalitu výroby. Sadzba sa správa ako normatívny údaj so zreteľom na výrobný proces a / alebo vyčíslenie. 2. (Zasielanie) Faktor potrebný na kalkuláciu množstva, ktoré má byť zaplatené za určitú jednotku výkonu, služieb, atď. 3. (V doprave) Cena za dopravnú službu.