s dodaním clo zaplatené

Definícia pojmu s dodaním clo zaplatené v ekonomickom slovníku. Výraz s dodaním clo zaplatené sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „s dodaním clo zaplatené“

(… uvedené miesto určenia) /ddp/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď je tovar k dispozícii na uvedenom mieste v krajine importu. Predávajúci znáša riziko a náklady vrátane poplatkov, daní a iných platieb súvisiacich s dopravou tovaru a okrem toho aj preclenie potrebné na import tovaru. Zatiaľ čo termín ex works /EXW/ predstavuje minimum povinností pre predávajúceho, tento termín predstavuje maximum povinností pre predávajúceho. Tento termín by sa nemal používať, ak predávajúci nie je schopný priamo alebo nepriamo získať licenciu na import. Ak si zúčastnené strany želajú, aby kupujúci preclil tovar určený na import a zaplatil poplatky, mal by byť použitý tento termín. Ak si zúčastnené strany želajú vylúčiť z povinností predávajúceho niektoré poplatky, ktoré treba zaplatiť pri importe tovaru (ako napr. daň z pridanej hodnoty (DPH) : value added tax (VAT), toto by malo byť jasne uvedené a presne štylizované pridaním vety, ktorá to presne vyjadruje: delivered duty paid, VAT unpaid (……. named place of destination) : doručený, poplatky zaplatené, DPH nezaplatená (…….. uvedené miesto určenia). Poznámka: Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy.