s dodaním clo nezaplatené

Definícia pojmu s dodaním clo nezaplatené v ekonomickom slovníku. Výraz s dodaním clo nezaplatené sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „s dodaním clo nezaplatené“

(… uvedené miesto určenia)/ddu/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dodávky, keď je tovar k dispozícii na uvedenom mieste v krajine importu. Predávajúci znáša náklady a riziko zahŕňajúce privezenie tovaru, k tomu (vynímajúc poplatky, dane a ostatné oficiálne platby súvisiace s importom) tiež náklady a riziko vybavenia colných formalít. Kupujúci musí zaplatiť akékoľvek dodatočné náklady a znášať riziko spôsobené jeho zanedbaním precliť tovar, určený na import, načas. Ak si zúčastnené strany želajú, aby predávajúci vybavil colné formality a znášal náklady a riziko z toho vyplývajúce, musí to byť jasné uvedené a presne štylizované pridaním vety, ktorá to jasne vyjadruje. Ak si zúčastnené strany želajú zahrnúť do povinností predávajúceho niektoré poplatky, ktoré treba zaplatiť pri importe tovaru (ako napr. daň z pridanej hodnoty (DPH) : value added tax (VAT), toto by malo byť jasne uvedené a presne štylizované pridaním vety, ktorá to presne vyjadruje: delivered duty unpaid, VAT paid (……. named port of destination) – doručený, poplatky nezaplatené, DPH zaplatená (…….. uvedený prístav určenia). Poznámka: Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy.