RPMN

Definícia pojmu RPMN v ekonomickom slovníku. Výraz RPMN sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky, Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „RPMN“

(ročná percentuálna miera nákladov) – Jedná sa o celkové ročné náklady na pôžičku. RPMN zahrňuje úroky, poplatky aj prípadné poistenie. Ak je ročný úrok napr. 7, 5% a RPMN 12%, potom v skutočnosti zaplatíte okrem úroku vo výške 7, 5% ešte ďalšie 4, 5% na poplatkoch a poistení.

(ročná percentuálna miera nákladov) je číslo, ktoré má umožniť spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovaného úveru. RPMN udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti so splátkami, správou a ďalšími výdajmi spojenými s čerpaním úveru.