Rozmerová skúška

Definícia pojmu Rozmerová skúška v ekonomickom slovníku. Výraz Rozmerová skúška sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Rozmerová skúška“

Rozmerová skúška je skúškou, ktorou sa zisťuje identifikácia modelu. Nutnou a postačujúcou podmienkou identifikácie je, že počet predeterminovaných premenných, ktoré sa v identifikovanej rovnici nevyskytujú, musí byť väčší alebo rovný počtu endogénnych premenných tejto rovnice, zmenšený o jednotku.