rozdeľovací bod – /dp/

Definícia pojmu rozdeľovací bod – /dp/ v ekonomickom slovníku. Výraz rozdeľovací bod – /dp/ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „rozdeľovací bod – /dp/“

Bod v priamke produktu, kam preniká zákazníkova objednávka. Práve tu sa stretávajú objednávkou hnané a predpoveďou hnané aktivity. Je pravidlom, že DP sa zhoduje s bodom dôležitých zásob z hľadiska kontroly hlavného bodu zásob, odkiaľ musí byť zákazník zásobovaný.