rokovací poriadok

Definícia pojmu rokovací poriadok v ekonomickom slovníku. Výraz rokovací poriadok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „rokovací poriadok“

Kolektívne orgány zriadené na vysokej škole alebo fakulte sa pri svojej činnosti riadia zásadami, uvedenými v rokovacom poriadku príslušného orgánu. Rokovací poriadok akademického senátu, vedeckej rady a disciplinárnej komisie patria medzi vnútorné predpisy vysokej školy a fakulty.