rizikové poistné

Definícia pojmu rizikové poistné v ekonomickom slovníku. Výraz rizikové poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „rizikové poistné“

Je časť Poistného platená za riziko smrti, ktorá zodpovedá aktuálnemu veku Poisteného, jeho pohlaviu a výške Rizikovej sumy.