Riziko, že emitent dlhopisu nespatí načas výnos a dlžnú sumu.

Definícia pojmu Riziko, že emitent dlhopisu nespatí načas výnos a dlžnú sumu. v ekonomickom slovníku. Výraz Riziko, že emitent dlhopisu nespatí načas výnos a dlžnú sumu. sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Riziko, že emitent dlhopisu nespatí načas výnos a dlžnú sumu.“

Riziko, že emitent dlhopisu nespatí načas výnos a dlžnú sumu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Credit risk.