Riziko

Definícia pojmu Riziko v ekonomickom slovníku. Výraz Riziko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Poistenie a zaistenie, Financie, Finančné a kapitálové trhy, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Riziko“

Vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Riziko ovplyvňuje výšku úrokového výnosu a tiež správanie sa investora na finančnom trhu. O miere klientom akceptovanej výšky rizika hovorí tzv. averzia k riziku.

Neistota, že sa určitý jav nebude pozitívne vyvíjať. Prirodzenou snahou je neistotu znižovať a pokiaľ to nejde, je nutné sa pripraviť na to, že vzniknuté škody sa musia nahradiť. Na takýto účel sa vytvárajú hmotné a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie.

Miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície.

Vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Riziko ovplyvňuje výšku úrokového výnosu a tiež správanie sa investora na finančnom trhu. O miere klientom akceptovanej výšky rizika hovorí tzv. averzia k riziku.

Neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať. Prirodzenou snahou je neistotu znižovať a pokiaľ to nejde, je nutné sa pripraviť na to, že vzniknuté škody sa musia nahradiť. Na takýto účel sa vytvárajú hmotné a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie. Viď heslá rizikové poistenia, poistiteľné riziko.

Neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať.

Pojem, ktorý vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov.