Rímske zmluvy

Definícia pojmu Rímske zmluvy v ekonomickom slovníku. Výraz Rímske zmluvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Rímske zmluvy“

Ministri zahraničných vecí Šestky, t. j. Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska, Holandska a Luxemburska podpísali 25. marca 1957 v Ríme Zmluvu o vytvorení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Zmluvu o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (EURATOM). Hlavným cieľom EHS bolo založenie colnej únie, ktorá by zabezpečila voľnú výmenu tovaru a zavedenie jednotných colných taríf vo vzťahu k tretím krajinám. Základ spolupráce predstavovala koordinácia menovej a obchodnej politiky, politiky hospodárskeho rastu, daňového systému, dopravnej a sociálnej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zmluva EURATOM predpokladala spoluprácu členských štátov v oblasti mierového výskumu a využitia jadrovej energie.